Çemberlitaş Hamamı, Çemberlitaş’ta Divanyolu üzerinde, I. Constantinus’un (M.S. 324-337) diktirdiği anıtın Vezir Hanı tarafında yer alır.  Hamam’ın karşısında Köprülü Mehmed Paşa Camii, medresesi ve türbesi, yanında Vezir Hanı, eski Dar’ül-fünun binası, civarında ise Sultan II. Mahmud Türbesi ve haziresi, Köprülü Kütüphanesi, Atik Ali Paşa Camii, medresesi ve Ali Baba Türbesi mevcuttur.

Hamam, Sultan II. Selim’in kadını ve Sultan III. Murad’ın annesi Nûrbânû Sultan tarafından Üsküdar’da Toptaşı’ndaki, Vâlide-i Atik Külliyesi’ne gelir getirmesi için yaptırılmış ve vakfedilmiştir. Hamam Tuhfet’ül-mi’mârin*’e göre Mimar Sinan yapısıdır. Kitabesinden anlaşıldığına göre hamam’ın yapılış tarihi 992/1584′tür.
Çemberlitaş Hamamı birbirinin tamamen benzeri ve yan yana bitişik bir çifte hamam olarak planlanmıştır. Erkekler kısmının girişi Vezir Hanı Caddesi üzerindedir ve yol kotunun zamanla yükselmesi sonucunda bugün on basamakla inilen çukur bir giriş niteliğindedir. Giriş üzerinde bir saçak mevcuttur. Giriş kapısı üzerinde, etrafı rumilerle bezeli, üç sıra halinde hazırlanmış altı mısralı bir kitabe vardır. Kadınlar kısmının girişi ise Divanyolu Caddesi üzerinde Sultan Mahmut Türbesi tarafından olmalıdır. Bugün kadınlar da erkekler girişini kullanmakta ve içeriden yeni açılan bir yan kapı ile kendi bölümlerine ayrılmaktadırlar. Kadınlar kısmının soyunma mekanı cephesi, Divanyolu Caddesi genişletme çalışmaları sırasında (1868) bir miktar kesilmiştir. Kesilen kısım altta dikdörtgen, üstte yıldız biçiminde pencereleri olan bir duvarla kapatılmıştır. Erkekler ve kadınlar bölümlerinin soyunma yerleri, geçişi köşe trompları ile sağlanmış büyük birer kubbe ile örtülüdür. Etrafında üç kat soyunma odaları vardır. Her iki kubbede de aydınlık feneri vardır. Bugün sadece kadınlar kısmının aydınlık feneri orijinal durumdadır. İnce sütunlara dayanan kemerlerin taşıdığı bir kubbecikle örtülü olan aydınlık feneri zarif biçimde bezenmiştir. Bugün erkekler kısmının soğukluk bölümü, yıkanma sonrası dinlenmek veya beklemek için sakin ve dinlendirici bir mekan şeklindedir.

Yine her iki kısımdan da üçer kubbe ile örtülü ılıklığa geçilir. Bunların yanlarında bina kitlesinin dışına taşan biçimde yapılmış helalar vardır. Ilıklıkta orta kubbenin altından girilen ahşap bir kapı ile sıcaklık bölümüne geçilir. Çemberlitaş Hamamı’nın sıcaklık bölümlerinin planında hamam mimarisindeki geleneklerden tamamıyla uzaklaşılmıştır. Bu Mimar Sinan’ın farklı denemeler yapmayı sevmesi ile açıklanabilir. Ayrıca Mimar Sinan’ın bu yapı ile yakından ilgilendiği de düşünülebilir. Dıştan kare olan bu mekanlar içeride, çepeçevre on iki sütundan meydana gelen bir sütun halkası ile on iki köşeli bir çokgene dönüştürülmüştür. Onikigen ile dış kare arasında kalan dört köşeye büyük bir ustalıkla kubbeli halvet hücreleri yerleştirilmiştir. Halvetler arasında da dört adet sofa oluşturulmuştur. Sıcaklığa bu sofalardan birinden girilmektedir. Sıcaklık bölümünü örten büyük kubbeyi, baklavalı başlıklı sütunlar üzerindeki sivri kemerler taşımaktadır. Köşelerdeki halvet hücreleri mermer şebekelerle ana mekandan ayrılırlar ve bu şebekelerin üzeri lale şeklindedir. Şebekelerin her yan ve ön yüzünde birer kitabe vardır ve halvete ön yüzdeki kemerli bir kapı ile girilir. Bunların üzerlerinde beyitler işlenmiştir. üçgen biçimindeki alınlıkları ise tomurcuklarla bezenmiştir. Hamamın toplam 38 kurnası vardır. Kubbenin altında çok yüzlü büyük bir göbek taşı bulunmaktadır. Sıcaklık bölümleri kubbelerinde bulunan küçük delikler ile aydınlanmaktadır. Delikler cam fanuslar ile kapatılmıştır. Yapı Mimar Sinan son dönem eserleri arasındadır. Ustalığının son döneminde, sadelikten vazgeçmeden, fonksiyon zenginliği, zarafet ve dinginliği bu yapıda buluşturmuştur. Bu nedenlerden dolayıdır ki günümüzde halen yerli ve yabancı araştırmacıların, üniversitelerin, fotoğrafçıların, film yapımcılarının, basın-yayın kuruluşlarının ile öğrencilerin ilgi odağı halindedir.

Mimar-Restoratör: Onur Yalçın
Mimar-Restoratör: Ali Dereli

* Tuhfet-ül Mi’marin Büyük ihtimalle Sai Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınmıştır. Doğrudan Mimar Sinan’ın ağzından aktarılan bir anlatım şekli kullanılmıştır. Redaksiyonu tam olarak yapılmamış bir prova yazılımı andırır. Sinan’ın hayatı ile ilgili bir bölüm ile yapıtlarının listesinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir bölüm bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Kütüphanesinde, Yazma no: 1461/4′te tek bir nüsha ile korunmaktadır. Tam metin olarak yayınlanmıştır.

Çemberlitaş Hamamı, Çemberlitaş’ta Divanyolu üzerinde, I. Constantinus’un (M.S. 324-337) diktirdiği anıtın Vezir Hanı tarafında yer alır.  Hamam’ın karşısında Köprülü Mehmed Paşa Camii, medresesi ve türbesi, yanında Vezir Hanı, eski Dar’ül-fünun binası, civarında ise Sultan II. Mahmud Türbesi ve haziresi, Köprülü Kütüphanesi, Atik Ali Paşa Camii, medresesi ve Ali Baba Türbesi mevcuttur.

Hamam, Sultan II. Selim’in kadını ve Sultan III. Murad’ın annesi Nûrbânû Sultan tarafından Üsküdar’da Toptaşı’ndaki, Vâlide-i Atik Külliyesi’ne gelir getirmesi için yaptırılmış ve vakfedilmiştir. Hamam Tuhfet’ül-mi’mârin*’e göre Mimar Sinan yapısıdır. Kitabesinden anlaşıldığına göre hamam’ın yapılış tarihi 992/1584′tür.
Çemberlitaş Hamamı birbirinin tamamen benzeri ve yan yana bitişik bir çifte hamam olarak planlanmıştır. Erkekler kısmının girişi Vezir Hanı Caddesi üzerindedir ve yol kotunun zamanla yükselmesi sonucunda bugün on basamakla inilen çukur bir giriş niteliğindedir. Giriş üzerinde bir saçak mevcuttur. Giriş kapısı üzerinde, etrafı rumilerle bezeli, üç sıra halinde hazırlanmış altı mısralı bir kitabe vardır. Kadınlar kısmının girişi ise Divanyolu Caddesi üzerinde Sultan Mahmut Türbesi tarafından olmalıdır. Bugün kadınlar da erkekler girişini kullanmakta ve içeriden yeni açılan bir yan kapı ile kendi bölümlerine ayrılmaktadırlar. Kadınlar kısmının soyunma mekanı cephesi, Divanyolu Caddesi genişletme çalışmaları sırasında (1868) bir miktar kesilmiştir. Kesilen kısım altta dikdörtgen, üstte yıldız biçiminde pencereleri olan bir duvarla kapatılmıştır. Erkekler ve kadınlar bölümlerinin soyunma yerleri, geçişi köşe trompları ile sağlanmış büyük birer kubbe ile örtülüdür. Etrafında üç kat soyunma odaları vardır. Her iki kubbede de aydınlık feneri vardır. Bugün sadece kadınlar kısmının aydınlık feneri orijinal durumdadır. İnce sütunlara dayanan kemerlerin taşıdığı bir kubbecikle örtülü olan aydınlık feneri zarif biçimde bezenmiştir. Bugün erkekler kısmının soğukluk bölümü, yıkanma sonrası dinlenmek veya beklemek için sakin ve dinlendirici bir mekan şeklindedir.

Yine her iki kısımdan da üçer kubbe ile örtülü ılıklığa geçilir. Bunların yanlarında bina kitlesinin dışına taşan biçimde yapılmış helalar vardır. Ilıklıkta orta kubbenin altından girilen ahşap bir kapı ile sıcaklık bölümüne geçilir. Çemberlitaş Hamamı’nın sıcaklık bölümlerinin planında hamam mimarisindeki geleneklerden tamamıyla uzaklaşılmıştır. Bu Mimar Sinan’ın farklı denemeler yapmayı sevmesi ile açıklanabilir. Ayrıca Mimar Sinan’ın bu yapı ile yakından ilgilendiği de düşünülebilir. Dıştan kare olan bu mekanlar içeride, çepeçevre on iki sütundan meydana gelen bir sütun halkası ile on iki köşeli bir çokgene dönüştürülmüştür. Onikigen ile dış kare arasında kalan dört köşeye büyük bir ustalıkla kubbeli halvet hücreleri yerleştirilmiştir. Halvetler arasında da dört adet sofa oluşturulmuştur. Sıcaklığa bu sofalardan birinden girilmektedir. Sıcaklık bölümünü örten büyük kubbeyi, baklavalı başlıklı sütunlar üzerindeki sivri kemerler taşımaktadır. Köşelerdeki halvet hücreleri mermer şebekelerle ana mekandan ayrılırlar ve bu şebekelerin üzeri lale şeklindedir. Şebekelerin her yan ve ön yüzünde birer kitabe vardır ve halvete ön yüzdeki kemerli bir kapı ile girilir. Bunların üzerlerinde beyitler işlenmiştir. üçgen biçimindeki alınlıkları ise tomurcuklarla bezenmiştir. Hamamın toplam 38 kurnası vardır. Kubbenin altında çok yüzlü büyük bir göbek taşı bulunmaktadır. Sıcaklık bölümleri kubbelerinde bulunan küçük delikler ile aydınlanmaktadır. Delikler cam fanuslar ile kapatılmıştır. Yapı Mimar Sinan son dönem eserleri arasındadır. Ustalığının son döneminde, sadelikten vazgeçmeden, fonksiyon zenginliği, zarafet ve dinginliği bu yapıda buluşturmuştur. Bu nedenlerden dolayıdır ki günümüzde halen yerli ve yabancı araştırmacıların, üniversitelerin, fotoğrafçıların, film yapımcılarının, basın-yayın kuruluşlarının ile öğrencilerin ilgi odağı halindedir.

Mimar-Restoratör: Onur Yalçın
Mimar-Restoratör: Ali Dereli

* Tuhfet-ül Mi’marin Büyük ihtimalle Sai Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınmıştır. Doğrudan Mimar Sinan’ın ağzından aktarılan bir anlatım şekli kullanılmıştır. Redaksiyonu tam olarak yapılmamış bir prova yazılımı andırır. Sinan’ın hayatı ile ilgili bir bölüm ile yapıtlarının listesinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir bölüm bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Kütüphanesinde, Yazma no: 1461/4′te tek bir nüsha ile korunmaktadır. Tam metin olarak yayınlanmıştır.

 • 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren üye fiyatlarımız güncellenmiştir
  Self service80 .tl
  Kese-köpük125 .tl
  Kese-köpük yağ masajı200 .tl
  Yüz maskesi20 .tl
  Indıan Head masajı75 .tl
  Shiatsu80 .tl
  Akupress80 .tl
  Thai80 .tl
  Foot Massage75 .tl
  Manikür35 .tl
  Pedikür45 .tl

  Çemberlitaş Hamamı’nda Gelin Hamamı
  Çemberlitaş Hamamı’nda gelin hamamları ister yemek mönülü, ister yemeksiz olarak organize edilebilir. Yemek almayı tercih etmeyen misafirlerimiz hamamda kendi kendine yıkanma veya kese yaptırarak yıkanma seçeneklerinden birini tercih edebilirler. Yemekli organizasyon isteyen misafirlerimiz ise belirlenmiş mönülerden birini seçerler.
  Gelin hamamında misafirlerimiz hamamda yıkanmadan önce, yemeklerini hamamın üstünde, kubbeler arasında konumlanan Kubbe Kafe'de yerler. Dileyen misafirlerimiz müzik eşliğinde yine Kubbe Kafe'de eğlenip, kutlamalarını yaparlar.
  Gelin hamamları internet sitemiz üzerinden yapılan rezervasyon ve ödemenin ardından organize edilir. 15 gün kala yapılan iptallerde ücretin tamamını, 1 hafta kala yapılan iptallerde yarısını iade alabilirsiniz. Daha az zaman kala yapılan iptallerde ise maalesef ücret iadesi yapılmamaktadır.
  Bu özel günde gelinin heyecanını ve mutluluğunu paylaşarak, Çemberlitaş Hamamı’nda gelinden ücret alınmaz.

  Sık Sorulan Sorular
  Gelin Hamamı için hamam kapatılabilir mi?
  İşletme prensibi olarak hamamı kapatamıyoruz. Gelin hamamları önceden rezervasyonla organize edildiği ve hamamın kapasitesi 120 kişilik olduğu için misafirlerimiz zaten hamam kapatmaya ihtiyaç duymayacakları şekilde rahat etmektedirler.
  Gelin hamamında yemekler yıkanma esnasında yenilebilir mi?
  Hijyenik sebeplerden dolayı yemekler yıkanma esnasında yenemez. Bilindiği gibi hamamın içi buharlı bir ortamdır ve kubbeye doğru yükselen buhar, su damlacıkları halinde aşağıya düşer. Bu şartlarda içeride yemek yemek uygun olmamaktadır. Çemberlitaş Hamamı bu sebeple yemek ikramını hamamın üstünde bulunan Kubbe Kafe’de yapar.
  Gelin hamamına gelen misafirler yemeklerini kendileri getirebilir mi?
  Elbette bu mümkün. Getirdiğiniz yemeklerin servisi size yine Kubbe Kafe'de yapılır. Bu durumda misafirlerimiz kafe Kullanım bedeli olarak kendilerine önceden belirtilen ücreti öderler.
  Misafirler hamamı kaç saat kullanabilir?
  Hamamda yıkanmanız esnasında herhengi bir zaman kısıtlaması içinde olmaz, dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Kubbe Kafe kullanımı ise 3 saat ile sınırlıdır.
  Müzik ve eğlence yıkanma esnasında olabilir mi?
  Hamamın mimarisinden kaynaklanan akustiğinden dolayı, yıkanma esnasında çalınan müzik masaj odalarındaki misafirlerimizin rahatsızlığına sabep olduğundan bu mümkün olmamaktadır. Müzik de aynı yemek gibi Kubbe Kafe’de sizlere sunulur.
  Canlı müzik ekibini Çemberlitaş Hamamı mı getirir?
  Bizlerin sizin için getirebileceği bir ekip bulunmaktadır. Belirlenen ücreti uygun bulduğunuz takdirde bunu yapabiliriz ancak dilerseniz siz de kendi istediğiniz ekibi getirebilirsiniz.
  Kutlamada alkol ve dansöz olabilir mi?
  İşletmemiz bir sağlık merkezi olduğundan alkol sunumuna ve kullanımına uygun bir mekan değildir. Dansöz ise, Türk Hamamı’nın özünde yeri bulunmayan bir unsur olduğundan Çemberlitaş Hamamı’ndaki organizasyonlarda yer almaz.
  Gelin Hamamı’na gelirken misafirler yanlarınde ne getirmeli?
  Yıkanma esnasında ve sonrasında kullanacağınız her şey hamamımızda sizlere sunulur encek yine de dileyen misafirler yanlarında kişisel eşyalarını getirebilirler. Kına için ise gerekli kına, tepsi, makas vs. gibi ürünleri biz sizlere sunmaktayız. Kına esnasında kullanılacak lirayı ise yanınızda getirmeniz uygun olur.

  Tarihi yarımadanın tam kalbindedir Çemberlitaş Hamamı. Kapısı, I. Constantinus’un (MS 324-337) diktirdiği anıta, Çemberlitaş’a bakar. Eminönü’nden bir tramvayla hemen önüne gelmeniz mümkündür. Eminönü ise özellikle yabancı konuklarımızın ilk uğrak yerlerinden biridir. Çemberlitaş Hamamı Kapalıçarşı’ya, yüzlerce tarihi eser ve mekana sadece yürüyüş mesafesindedir.


  G o o g l e M a p

  Soru : Hamamın kadın erkek bölümleri ayrı mı?
  Cevap : Evet, kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler mevcuttur.

  Soru : Hangi günlerde ve hangi saatler arasında hizmet veriyorsunuz?
  Cevap : Her gün sabah 06.00’dan gece 24.00’e kadar açığız.

  Soru : Kapalı olduğunuz günler var mı?
  Cevap : Hamamın kapalı olduğu gün yok. Her gün hizmet veriliyor.

  Soru : Hamama gelirken yanımızda ne getirmemiz lazım?
  Cevap : Gelen konuklara kese, sabun, şampuan,havlu,terlik ve peştemal verilir. Yine de yanında kişisel eşyalarını getirmek isteyenler tabi ki getirebilirler.

  Soru : Servislerin süresi ortalama ne kadar?
  Cevap : Kese, geleneksel sabun masajı 15 dakika, diğer masajlarınki ise 30 dakikadır fakat hamam içerisinde istediğiniz kadar vakit geçirme hakkınız vardır.

  Soru : Hamam içerisinde kişisel eşyalarımın güvenliğini nasıl sağlayabilirim?
  Cevap : Soyunma odalarında konuklara özel, kilitlenebilen dolaplar vardır. Eşyalarınızı bu dolaba yerleştirip anahtarı yanınıza alarak güvenliği sağlamış olursunuz.

  Soru : Bayanlara ve erkeklere hemcinsleri tarafından mı servis verilmektedir?
  Cevap : Evet; bayanlara bayanlar, erkeklere ise erkekler hizmet vermektedir.

  Soru : Grup halinde gelen müşterilere indirim sağlanıyor mu?
  Cevap : Sayıca 30 kişinin üzerindeki gruplara %20 indirim uygulanır.

  Soru : Üye olmam durumunda avantajlarım nelerdir?
  Cevap : Üyelerimiz ilk girişte %20, daha sonra 3 ayı geçmeyecek şekilde geldikleri taktirde %50 indirim avantajından faydalanacaklardır.

  Soru : Rezervasyon yaptırarak gelmem mümkün mü?
  Cevap : Tek gelen konuklar için veya sayıca 30 kişinin altındaki gruplar için rezervasyona ihtiyaç yoktur.

  Çemberlitaş Hamamı
  Vezirhan Cad. No: 8, 34440
  Çemberlitaş / İstanbul
  Telefon: +90-212-522 79 74, 212-520 18 50
  Fax: +90-212-511 25 35

  Adınız ve Soyadınız

  Eposta adresiniz

  Mesajınız

  +=
  MENU